La síndrome del cap avançat i la manca de curvatura de la columna cervical; els possibles desenllaços d’una mala alineació.

Objectiu de l’estudi: La finalitat d’aquest article és identificar les possibles condicions patològiques degudes a la postura avançada del cap i la manca o disminució de la curvatura cervical.

Discussió: Una postura avançada del cap i la manca de curvatura cervical afecta els biomecanismes de la columna. Això pot accelerar la degeneració de la columna cervical, influïr a l’aparició de malformacions vertebrals i fins i tot accelerar l’aparició de malalties neurodegeneratives (com ara l’esclerosi múltiple o el parkinson).

Conclusions: La postura avançada del cap i una manca de curvatura cervical juguen un rol principal al desenvolupament de nombroses patologíes alterant els biomecanismes del cos.

………………………………………………………………………………………………………………………

La postura avançada del cap es desenvo- lupa quan extenem el cap cap endavant, fora de la imaginaria línia vertical que passa pel nostre centre de gravetat.

És un problema molt comú a la nostra societat i que cada cop s’estén més per l’ús massiu de pantalles mòbils. Un adult, de mitja, passa entre 700 i 1400 hores cada any amb el cap cot sobre el seu mòbil/tablet, i aquests nombres augmenten exponencialment si parlem d’estudiants, tocant les 5000 hores anuals en aquesta posició.

Aquesta postura porta a una cada cop major disminució  de la curvatura cervical i per conseqüència a una rectificació/inversió de curvatura, donant lloc a degeneració cervical, deformacions a la columna cervical, disminució de l’equilibri i desenvolupament de malalties neurodegeneratives, a més de moltes altres condicions.

Normalment atribuïm la degeneració de les cervicals a l’edat avançada, però tot influeix; càrregues pesades, genètica i sobretot la nostra postura.

Quan tenim una degeneració prematura dels discs, estem sobrecarregant les vèrtebres, que a conseqüència  són més vulnerables a modificar el seu aspecte i a pressionar els nervis i la medul•la.

Estudis han comprovat que la degeneració és més intensa i accelerada en subjectes que tenen un tipus de professió que requereix tenir el cap flexionat molt de temps.

Fixem-nos en l’estructura: si perdem curvatura a nivell cervical, anirem esti- rant més el que hi ha dins la columna, la medul•la espinal. La medul•la s’encarrega de transmetre tota la informació entre el cervell i el sistema nerviós perifèric.

En general si la tensem i comprimim, el resultat és un flux d’informació reduït, anormal; mentre que si mantenim una postura òptima, minimitzem aquest tipus d’estrès.

Un estrès a nivell cervical d’aquest tipus es reflexa a tota la columna, no només localitzat a la zona del coll. Diversos estudis han demostrat una relació important entre la síndrome del coll avançat i l’escoliosi, aconseguint una millora important als subjectes que han corretgit aquesta postura, sobretot en adolescents.

Per últim, però no menys important, estudis han descobert que hi ha una relació directa entre les alteracions al flux del líquid espinal (obstrucció i pressió del drenatge cerebral) i les malalties neurodegeneratives; a més les diferències a l’alineació vertebral podrien afectar al sistema vascular, causant pressió o estirament i alterant el flux sanguini.